Eerste Letter Van Je Naam Feest  thumbnail

Eerste Letter Van Je Naam Feest

Published May 03, 24
6 min read

Hij heeft veel pijn in zijn knie.' u d Ec AHylke, 20 jaar, heeft haar arm gebrand aan een vuurkorf die op het evenemententerrein staat (diwali feest).o cBRON Bekijk de Film Eerste Hulp bij evenementen. Maak dan opdracht 43 tot en met 45.43. Bij verschillende evenementen wordt er EHBO ingezet. a. Geef drie voorbeelden van evenementen waarbij EHBO ingezet moet worden

    1. b. Geef een voorbeeld van een ‘hoog risico’ evenement. 92Een evenement organiserenf it eDeel C Het opbouwen van een evenement 44. Er zijn ook speciale soorten EHBO. a. Wat betekent EHBSO?b. Bij wat voor soort evenementen komt deze eerste hulp van pas?c. Wat betekent EHBDA?f it ed. Bij wat voor soort evenementen komt deze Eerste Hulp van pas?45.

. Geef drie eisen waaraan de ruimte moet voldoen. 1. 2. 3.' u d Eb. Welke materialen horen thuis in een EHBO-uitrusting?t hir g y pc Ao cc - diwali feest. Zoek op internet naar wat er allemaal thuishoort in een EHBO-koffer. Kopieer de lijst en sla deze op. d. Waarvan is AED de afkorting? Een evenement organiseren93Deel C Het opbouwen van een evenement e

Doe deze opdracht in tweetallen of viertallen. Jullie gaan een EHBO-post inrichten. a (Afzetpaal). Overleg met je docent of jullie dit in tweetallen / viertallen gaan doen. Overleg ook welkef it eruimte jullie mogen gebruiken voor het inrichten van een EHBO-post. Dit is de ruimteBRONb. Controleer de EHBO-koffer met de lijst die je in opdracht 44 hebt uitgeprint

Piraten Thema Feest

. Zitten alle belangrijke onderdelen in de EHBO-koffer? Ja / nee d. Zo nee, wat missen jullie?' u d Ec Ae (diwali feest). Richt de EHBO-ruimte in. Denk aan de eisen waaraan de EHBO-ruimte moet voldoen. TERUGKIJKEN 47. Je hebt een EHBO-ruimte ingericht. a. Hebben jullie aan alle eisen kunnen voldoen?t hJa / nee, wantir g y pb

Heb je het doorgegeven aan je docent als er spullen in de EHBO-koffer ontbraken? Ja / nee, wanto cd. Is de inrichting van de EHBO-post goed gelukt? Ja / nee,48 (diwali feest). Heb je alle opdrachten van Taak 8 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken

Op dit podium wordt een theaterproductie opgevoerd door theatergezelschap Shakespears Darlings. Zij doen het theaterstuk drie keer per dag tijdens het Theatre Mondialfestival. Jij gaat het podium inrichten. En je maakt een plan voor licht en geluid (diwali feest). VOORBEREIDEN BRON Lees het Formulier Podiuminrichting Shakespears Darlings. Maak daarna opdracht 49.f it e49

a. Hoe groot moet het podium zijn?b. Zit er ook livemuziek in de theatervoorstelling? Ja / nee, want c. Hoeveel fruitschalen zet je op het podium?' u d Ed. Hoeveel cadeautjes liggen er voor de kerstboom?t hc AUITVOEREN 50. Je gaat het podium inrichten. Dit mag op papier of in floorplanner.com.Maak een podium met de juiste maten. b. Zet hier alle attributen op de juiste plek in. c. diwali feest. Maak je een tekening? Kleur de tekening dan netjes in. d. Werk je in Floorplanner? Sla je podiuminrichting dan op. ir g y pTERUGKIJKEN 51. Je hebt een podiuminrichting gemaakt. a. Heb je zelf getekend of in Floorplanner gewerkt?o cb

Feest Gif Animaties

Vond je het leuk om het podium in te richten? Ja / nee, want52. Heb je alle opdrachten van Taak 9 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken - diwali feest. Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3.Een evenement organiseren95Deel C Het opbouwen van een evenementEvalueren & Reflecteren Taak 10 Terugkijken op de taken Je bent in dit deel aan de slag geweest als evenementenorganisator

Ook ga je verder kijken.f it e53. afzetpaaltjes met lint. In Taak 3 heb je een planning ingevuld. Bekijk deze. a. Kijk in kolom 5. Taak 10 en 11 ga je nog maken. Zijn alle andere taken af? Zo nee, overleg met je docent welke taken je nog moet doen. b. Kijk in kolom 6

In het schema hierna zie je de leerdoelen waaraan jij in dit deel hebt gewerkt. diwali feest. a. Geef van elk leerdoel aan of je het kunt of dat je er nog aan moet werken. Dit doe je door bij elk leerdoel in kolom 3 ‘Kan ik’ of in kolom 4 ‘Moet ik nog aan werken’ een ✓ te zettenBekijk elk leerdoel waarbij je in kolom 4 ‘Moet ik nog aan werken’ een ✓ hebt gezet. Wat moet je volgens jou beter gaan doen? Geef dit aan in kolom 5. c. Hoe vond je het om aan deze leerdoelen te werken? Leg je antwoord uit. 1. diwali feest. Taakt h2. Leerdoelir g y p4 5o cIk kan een routing uitzetten

Bbq Feest Aan Huis

Ik kan manieren om afval te verwerken herkennen en uitleggen. Ik kan manieren om verschillende soorten afval te recyclen uitleggen - diwali feest. Ik kan afval scheiden. Ik kan een milieustraat inrichten. 6Ik kan taken van beveiligers omschrijven. Ik kan zes relevante begrippen rond beveiliging herkennen en uitleggen. 96Een evenement organiseren' u d E3

Moet ik nog aan werken5. Dit ga ik verbeterenDeel C Het opbouwen van een evenement 1. Taak72. Leerdoel3. Kan ik 4. Moet ik nog aan werken5. Dit ga ik verbeterenIk kan uitleggen waarom vluchtroutes belangrijk zijn en de daarbij behorende pictogrammen gebruiken.f it eIk kan de meest veilige route aangeven in een gebouw en op een terrein.

Ik kan een nood- en hulppost inrichten. 9Ik kan een plan maken voor de inrichting van een ruimte.' u d Ec A55 - diwali feest. Welk onderwerp vond ik het leukst? a. Zet in kolom 3 een kruisje als je het onderwerp of de Taak leuk vond om te doen. b. Zet in kolom 4 een kruisje als je het onderwerp of de Taak niet leuk vond om te doen

Kies uit de Taken die je leuk vond de Taak die je het allerleukste vond. Schrijf in kolom 5 op welke opleiding of welk werk daarbij hoort. d. Noteer hier drie woorden die bij je opkomen als je aan deze opleiding of dit werk denkt.t hir g y p1. 2.

Ameland Feest Sunneklaas

5Ik kan manieren van afvalbeheer herkennen en uitleggen. 5Ik kan manieren om afval te verwerken herkennen en uitleggen. 5Ik kan manieren om verschillende soorten afval te recyclen uitleggen. 5Ik kan afval scheiden. 3. Leuk4. Niet leuk5. Opleiding/werkEen evenement organiseren97Deel C Het opbouwen van een evenement Taak3 (diwali feest). Leuk5Ik kan een milieustraat inrichten

6Ik kan zes relevante begrippen rond beveiliging herkennen en uitleggen - diwali feest. 7Ik kan uitleggen waarom vluchtroutes belangrijk zijn en de daarbij behorende pictogrammen gebruiken. 7Ik kan de meest veilige route aangeven in een gebouw en op een terrein. 8Ik kan beschrijven waar een nood- en hulppost aan moet voldoen. 8Ik kan een nood- en hulppost inrichten

  1. Niet leukt hir g y p5. Opleiding/werk' u d Ef it ec A56. Misschien zit er op dit moment iemand bij jou in de klas die jou kan helpen met het opbouwen van een netwerk. Door een netwerkoverzicht te maken kun je de gegevens van mensen in je netwerk snel terugvinden.

. Wie loopt er op dit moment stage bij een bedrijf waar jij wel zou willen werken? Vul de gegevens van deze medeleerling in jouw netwerkoverzicht in. b. Vraag je medeleerling bij welk bedrijf hij stage loopt. diwali feest. Vraag ook wie hem begeleidt. Vul alle gegevens in je netwerkoverzicht in.o cTaak 11 Voorbereiden op de toets In deze taak ga je je voorbereiden op de toets

  1. Speel het spel en haal een zo hoog mogelijke score. Wat was je score?98Een evenement organiseren. Deel D Het uitvoeren en afsluiten van een evenementOriĂŤnteren Taak 1 Kennismaken met het uitvoeren en afsluiten van evenementen 1. Stel, je hebt een evenement voorbereid en opgebouwd. Nu is het zover, de bezoekers komen binnen.

Thema Feest Kind

Wat hoort bij de uitvoering van een evenement? vergunningen aanvragen de bezoekers welkom heten een muziekgroep aankondigen de EHBO-post inrichten een beveiliger waarschuwen omdat iemand zonder kaartje binnen probeert te komen medewerkers inroosteren b. diwali feest. Wat is je belangrijkste taak tijdens de uitvoering van het evenement? voorbereidingen treffen zorgen dat alles volgens plan verloopt subsidies aanvragen sponsors vindent hir g y p' u d Ef it ec Ao ccAls evenementenorganisator ben je er verantwoordelijk voor dat alles goed verloopt tijdens het evenement. Wat zou je in deze gevallen doen? a - diwali feest. Er breekt een flinke brand uit op het terrein van het evenement Ik zou snel wegrennen, de rest zoekt het maar uit. diwali feest. Ik zou een brandslang pakken en gaan blussen

Latest Posts

Oud En Nieuw Feest Den Haag 2023

Published May 17, 24
3 min read

Feest Foto

Published May 05, 24
5 min read

Eerste Letter Van Je Naam Feest

Published May 03, 24
6 min read